16/12/07

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥ

Βουλευτής Ν.Δ. Περιφέρειας Αττικής
  • ΕΡΩΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΒΟΥΛΗ

Η δημιουργία ΧΥΤΑ στην Ανατολική Αττική αποδεδειγμένα υποβαθμίζει την ποιότητα ζωής και πλήττει αναμφίβολα το φυσικό περιβάλλον. Όπως είναι γνωστό έχουν προκληθεί έντονες αντιδράσεις, όχι μόνο των πολιτών αλλά και της Νομαρχιακής και Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Θέλω να επισημάνω και να καταστήσω απολύτως σαφές, ότι οι περιοχές της Ανατολικής και Δυτικής Αττικής δεν μπορούν να αποτελούν εσαεί τους υποδοχείς του συνόλου των απορριμμάτων του λεκανοπεδίου, όταν αυτές έχουν, ήδη, επιβαρυνθεί σημαντικά από την πληθώρα δραστηριοτήτων που φιλοξενούν εντός των ορίων τους.

Η Δυτική Αττική επί 10ετίες ολόκληρες σηκώνει το βάρος της άνισης ανάπτυξης του Λεκανοπεδίου, σε βάρος της ποιότητας ζωής των κατοίκων της. Θα πρέπει στα θέματα διαχείρισης απορριμμάτων να προχωρήσουμε στις πλέον σύγχρονες και διεθνώς αποδεκτές λύσεις. Πρέπει να μελετήσουμε κάθε πρόταση που στηρίζεται στις σύγχρονες μεθόδους της επιστήμης και δίνουν λύση σε αυτό το τεράστιο πρόβλημα.

Δεν πρέπει να παραγνωρίζουμε τις δυνατότητες μείωσης του όγκου των απορριμμάτων, από την περαιτέρω προώθηση της ανακύκλωσης, την οποία να καταστήσουμε γνωστή στο σύνολο των πολιτών, πείθοντάς τους για την τεράστια σημασία της.

Επίσης, πιστεύω ότι πρέπει να τροποποιήσουμε το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, παρέχοντας το δικαίωμα σε ΟΤΑ αλλά και ενδιαφερόμενους ιδιώτες να προχωρήσουν στην εφαρμογή σύγχρονων – εναλλακτικών μεθόδων διαχείρισης των απορριμμάτων.
Καταλήγοντας, θέλω να τονίσω την αναγκαιότητα κλεισίματος των εννέα χωματερών (Λαυρίου, Κερατέας, Παλ. Φώκαιας, Καλυβίων, Μαρκοπούλου, Παιανίας, Καλάμου, Γραμματικού και Μεγάρων) και διάθεση των απορριμμάτων (έως ότου τεθούν σε εφαρμογή οι σύγχρονες μέθοδοι διαχείρισής τους) στον μόνο νόμιμο χώρο της Αττικής.

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και ο κ. Υπουργός Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων:
1. Αν είναι στις προθέσεις τους η απόρριψη της δημιουργίας ΧΥΤΑ στην Αττική, που ήδη θεωρούνται ξεπερασμένοι.
2. Αν μελετούν εναλλακτικές μεθόδους διαχείρισης απορριμμάτων για την αποτελεσματική προστασία του περιβάλλοντος.
3. Πως, τέλος, σκέπτονται να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα σύμφωνα με τους κανόνες λειτουργίας μιας ευνομούμενης δημοκρατικής πολιτείας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: