2/2/08

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

τ. ΠΡΕΣΒΗΣ - ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΤΟΥ ΛΑ.Ο.Σ.
  • Από αναφορά του στην Επιτροπή Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

“Σας γνωρίζω ότι οι αρμόδιες Ελληνικές Αρχές ενέκριναν την κατασκευήν δύο χώρων υγειονομικής ταφής στις τοποθεσίες “Μαύρο Βουνό” έξωθεν της Κοινότητας Γραμματικού και εις την περιοχή Βραγόνι παρά την Κερατέα Αττικής, πράγμα το οποίον θα προκαλέσει τεράστια περιβαλλοντική επιβάρυνση σε περιοχές υψηλής φυσικής και ιστορικής αξίας.

Εν προκειμένω αρκετές ρήτρες της απόφασης της επιτροπής για συγχρηματοδότηση από το Ταμείο Συνοχής δεν έγιναν σεβαστές όπως το σημείο 8 του παραρτήματος 1 της αποφάσεως της Επιτροπής που αναφέρεται στην έναρξη και τη λήξη των έργων καθώς και τα στοιχεία 1,2 και 5β του σημείου 12 “Ειδικοί όροι” του ιδίου παραρτήματος, όπου προβλέπονται ορισμένες ειδικές προϋποθέσεις και προθεσμίες που πρέπει να τηρηθούν.

Επισημαίνεται κυρίως το γεγονός ότι ο νομός Αττικής που δεν καταλαμβάνει πλέον των 3% της Ελληνικής χερσαίας και νησιωτικής επικράτειας, φιλοξενεί περί τα 4,5 εκατομμύρια κατοίκων ήτοι το 44% του συνολικού Ελληνικού πληθυσμού.

ʼρα η ελαχίστη αυτή έκτασις θα πρέπει να επιβαρυνθή περιβαλλοντολογικά με απορρίμματα-απόβλητα και λύματα του ημίσεως περίπου Ελληνικού πληθυσμού.

Παρακαλούμε δια την άμεσον εί δυνατόν παρέμβασιν της Επιτροπής ώστε να αποφευχθή η εφαρμογή της αποφάσεως των Ελληνικών Αρχών, η οποία ούτως ή άλλως θα πρέπει κατά τας οδηγίας της ΕΕ να έχει ημερομηνίαν λήξεως το 2009″.

Δεν υπάρχουν σχόλια: