18/12/07

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΟΥΡΗΣ

ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
  • ΣΕ ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

«Θα χρειαζόταν πολύς χρόνος για να αναφέρει κανείς, έστω και επιγραμματικά, το ιστορικό των χαμένων ευκαιριών στη διαχείριση των απορριμμάτων στην Αττική τις τελευταίες δεκαετίες. Θα τονίσω όμως για μία ακόμη φορά ότι οι χαμένες ευκαιρίες δεν μπορούν να αποτελέσουν άλλοθι για την αυταρχική επιβολή αποφάσεων, όταν μάλιστα στηρίχθηκαν σε μελέτες αμφισβητούμενης εγκυρότητας, που στόχευαν όχι σε επίλυση του προβλήματος αλλά στην επιστημηκοφανή επένδυση προειλημμένων αποφάσεων. Γι’ αυτό άλλωστε όλοι όσοι ξεκίνησαν ή συνεχίζουν αυτήν την μεθόδευση για να λύσουν υποτίθεται το πρόβλημα των απορριμμάτων στην Αττική αρνούνται πεισματικά οποιοδήποτε διάλογο τόσο για το περιεχόμενο των μελετών όσο και για τις εναλλακτικές προτάσεις που έχει διατυπώσει η επιστημονική κοινότητα.

Το Νομαρχιακό Συμβούλιο Ανατολικής Αττικής προσδιόρισε από την πρώτη στιγμή με ομόφωνη απόφασή του το πλαίσιο για να αντιμετωπισθεί η διαχείριση των απορριμμάτων με τρόπο σύγχρονο και ρεαλιστικό. Τονίσαμε και εξακολουθούμε να τονίζουμε ότι το όποιο σύστημα διαχείρισης των απορριμμάτων της Αττικής πρέπει να έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, ούτως ώστε να ανταποκρίνεται στα σύγχρονα δεδομένα και ταυτόχρονα να λαμβάνει υπ’ όψη του τα συγκεκριμένα γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά του τόπου.

Συγκεκριμένα η λύση που θα επιλεγεί πρέπει:

- να έχει μακροχρόνια προοπτική

- να έχει ανταγωνιστικό κόστος, ούτως ώστε η επιβάρυνση του κάθε οικογενειακού προϋπολογισμού για την διαχείριση των απορριμμάτων να είναι η μικρότερη δυνατή

- να είναι σύμφωνη με τις ευρωπαϊκές και ελληνικές προδιαγραφές, φιλική στο περιβάλλον, με έμφαση στην ανακύκλωση.

Δυστυχώς σε κανένα από αυτά τα χαρακτηριστικά δεν ανταποκρίνεται η υποτιθέμενη λύση που προσπαθούν να επιβάλλουν εκ των άνω, χωρίς καμία ουσιαστική επιστημονική τεκμηρίωση.

Εμείς πιστεύουμε ότι η διαχείριση των απορριμμάτων πέρα από ολοκληρωμένες τεχνικοοικονομικές μελέτες απαιτεί διάλογο και κοινωνική συναίνεση. Και έτσι σήμερα ανοίγουμε, για μια ακόμη φορά, με την ημερίδα αυτή τις πόρτες του διαλόγου με καλεσμένους εκλεκτούς ομιλητές, που θα μας δώσουν τις δικές τους προσεγγίσεις για το κρίσιμο αυτό πρόβλημα. Τους ευχαριστούμε για την συμμετοχή τους στην ημερίδα και είμαστε βέβαιοι ότι οι απόψεις τους, ανεξάρτητα από τα σημεία συμφωνίας ή διαφωνίας που μπορεί ο κάθε ακροατής να διατυπώσει μετά την παρουσίασή τους, θα δώσουν εναύσματα για να πετύχουμε αυτό που δικαιούμαστε: διαχείριση των απορριμμάτων με τρόπο σύγχρονο και αποτελεσματικό.

Σε αυτούς που αρνούνται τον διάλογο και αποβλέπουν στην επιβολή προαποφασισμένων λύσεων στέλνουμε ύστατη προειδοποίηση. Να το ξανασκεφθούν.

Η Αυτοδιοίκηση της Ανατολικής Αττικής απαιτεί για τους πολίτες τους το αυτονόητο.

Το απαιτεί και θα το κατακτήσει».

Δεν υπάρχουν σχόλια: