12/12/07

ΣΤΑΥΡΟΣ ΔΗΜΑΣ

Επίτροπος Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
  • ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑ ΣΤΟ BLOG ΤΟΥ

Είναι αλήθεια ότι η Ελλάδα αντιμετωπίζει σοβαρό και χρόνιο πρόβλημα με την διαχείριση των αποβλήτων. Τα τελευταία χρόνια προκρίνεται όλο και περισσότερο η λύση των ΧΥΤΑ, αν και θεωρείται πλέον τεχνολογικά ξεπερασμένη στην υπόλοιπη Ε.Ε. Το βασικό, θα έλεγα, είναι να ξεκινήσει κανείς από την μείωση του όγκου των τελικών απορριμμάτων. Πρέπει δηλαδή να δοθεί έμφαση στην πρόληψη δημιουργίας απορριμμάτων, για παράδειγμα μέσα από την επαναχρησιμοποίηση (εδώ στις Βρυξέλλες, τα σουπερ μάρκετ δεν διαθέτουν πλέον πλαστικές σακούλες για τα ψώνια - ο καταναλωτής υποχρεούται να αγοράσει συγκεκριμένες, ανθεκτικές σακούλες τις οποίες θα χρησιμοποιεί κάθε φορά που κάνει τα ψώνια του), την ανακύκλωση μέσω της διαλογής στην πηγή, και μόνο στο τέλος την τελική διάθεσης σε ΧΥΤΑ ή ΧΥΤΥ. Η καύση είναι διαδεδομένη σε πολλά κράτη μέλη της Βόρειας Ευρώπης καθότι συνδυάζει την διαχείριση των απορριμμάτων με την παραγωγή ενέργειας και θερμότητας. Στην Ελλάδα, από όσο γνωρίζω από τις μετρήσεις, η κοινή γνώμη είναι αντίθετη στην καύση των απορριμμάτων. Πάντως, η Ελλάδα όπως και όλα τα κράτη μέλη εχουν συγκεκριμένες υποχρεώσεις να μειώσουν στο ελάχιστο τον όγκο των απορριμμάτων που καταλήγουν σε χωματερές και ΧΥΤΑ μέχρι το 2015, και ταυτόχρονα να αυξήσουν τα ποσοστά της ανακύκλωσης σε διάφορα υλικά, π.χ., συσκευασίες, μπαταρίες, κλπ. Η Επιτροπή παρακολουθεί από κοντά την πρόοδο, η οποία σε ό,τι αφορά την Ελλάδα, θα έλεγα ότι δεν είναι καθόλου θεαματική.

Δεν υπάρχουν σχόλια: